کمپانی
_

درباره شرکت آتیه پارسیس کیش

آشنایی با ما
شرکت آتیه پارسیس کیش در تاریخ 1390/07/14 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی منطقه آزاد کیش با موضوع طرح و نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی ثبت شد. موارد خرید و فروش کالا، سهام و اوراق بهادار در مورخ 4/12/92 طی آگهی تصمیمات شماره 758977 به موضوع شرکت اضافه گردید.
 • انجام پروژه های ساختمانی
 • خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
 • بازرگانی
 • طراحی، نظارت و اجرا
 • خرید و فروش کالا
 • خدمات بازسازی
 • قراردادهای عمومی
 • اجاره
 • مشارکت در اجرای ساختمان
 • کیفیت بالا
 • تیم قابل اعتماد
 • فن آوری های برش
 • بیش از یک دهه فعالیت
 • بیش از 200 پروژه
 • انواع خدمات ساخت و ساز
مهندسین
_

اعضا هیأت مدیره

یوسف بشرخواه

عضو و رئیس هیئت مدیره

مهران مهدوی راد

مدیرعامل

صمد طالبی انزاب

عضو هیئت مدیره

حامد زرهونه

عضو هیئت مدیره