پروژه احداث مجموعه مسکونی و هتلی پارسیس کیش، در شش قطعه زمین ساحلی به مساحت 104,814 متر مربع در محدوده ساحل  مرجان، در همسایگی شهر آفتاب و در مجاورت اسکله پاویون جزیره کیش، به شماره‌هایNVC712a – NVC712b – NVC712c HT11 – HT17 – HT15، در دست مطالعه می‌باشد.

این پروژه در مرحله امکان‌سنجی اولیه قرار دارد، سطح اشغال مصوب اولیه این پروژه 50درصد بوده است که با پیگیری های صورت گرفته این سطح اشغال به 100درصد تغییر یافته است. و درحال حاضر مشغول تهیه طرح جهت اخذ مجوز 150درصد می باشد.