پروژه احداث مجتمع اداری بانکی پارسیس کیش، در زمینی به مساحت 3,300 متر مربع در یکی از مرغوب‌ترین مناطق اداری جزیره کیش، در محل شعبه قدیم و مجتمع اقامتی بانک پارسیان در این جزیره واقع در خیابان سنایی، نرسیده به میدان ماشه، قطعه BO-183 واقع شده که پروانه ساختمانی آن بر اساس 200% تراکم در مورخ 21/10/99 اخذ شده است.