مناقصه‌گر موظف است بلافاصله پس از دریافت اسناد به منظور ابلاغ موارد اتی، اطلاعات تماس خود را کتبا و به صورت رسمی به واتس آپ شماره 09125143608 اعلام نماید و در صورت عدم ارسال هر گونه ادعای آتی مسموع نخواهد بود.

زمان ارائه و تحویل اسناد و پیشنهادات مناقصه تا آخر وقت اداری مورخ 1400/11/27 خواهد‌بود. دریافت اسناد از طریق سایت نیز میسر می‌باشد و نیازی به مراجعه حضوری نمی‌باشد.